Piscicultură și acvacultură (nivel licență)

Locuri: 20 buget / 10 taxă

Ce este acvacultura?

Simplu spus, acvacultura se ocupă cu creșterea controlată a peștilor, crustaceelor, moluștelor, plantelor acvatice sau a altor organisme acvatice.Pe măsură ce resursele marine au scăzut la nivel global datorită pescuitului intensiv, dar și datorită unor intervenții legislative pentru a stopa acest fenomen, sursa principală de pește pentru consumatorii din toată lumea a devenit acvacultura. Pentru obținerea unei producții viabile și o activitate rentabilă, acvacultura trebuie realizată folosind evoluția științifică și tehnologică din acest domeniu.

Ce vei învăța să faci?

Vei începe cu chestiuni elementare de ihtiologie, botanicăși zoologie acvatică, ecologie și biochimie, pentru ca mai târziu să proiectezi construcții hidrotehnice pentru piscicultură, mașini, utilaje și instalații piscicole, să exploatezi corespunzător fondul piscicol din bazinele naturale, să înveți particularitățile creșterii crapului, păstrăvului sau sturionului și să cunoști fiecare aspect al managementului unei ferme piscicole. Și asta nu e tot. Te vei putea dezvolta în domenii de nișă ca acvaristica sau tehnicile și uneltele de pescuit.

Studiile efectuate în piscicultură și acvacultură te ajută să înțelegi:

  • Comportamentul diverselor specii acvatice
  • Necesitatea îmbunătățirii calității materialului genetic pentru a obține producții calitative și cantitative superioare
  • Proprietățile și parametrii apei și solului
  • Diferențele între creșterea intensivă și extensivă a peștilor
  • Importanța amenajării unui bazin hidrografic
  • Clasificarea speciilor acvatice în funcție de mediul în care cresc (marin sau dulcicol)

Procedee de exploatare a fondului piscicol din bazinele naturale