Biotehnologii aplicate (masterat)

Locuri: 20 buget / 10 taxă

Acest masterat se adresează în primul rând absolvenților specializărilor din domeniul Biotehnologii și anume Biotehnologii agricole, Biotehnologii pentru industia alimentară, Biotehnologii medical veterinare, Biotehnologii pentru protecția mediului, Biotehnologii industriale, respectiv Biotehnologii în industria farmaceutică, dar si pentru absolvenții specializărilor din domeniu Biologie sau Chimie care doresc o perfecționare în domeniul Biotehnologiilor aplicate.

In funcție de stuctura modulului ales disciplinele studiate pot fi bioinformatică, biotehnologii microbiene, Selecția asistată de marker genetici, biotehnologii asociate embrionului, genomică nutrițională, biotehnologia produselor fermentative ș.a.m.d.